CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

  1. Tiền mặt (COD)
  2. Thanh toán chuyển khoản

Hình thức

Diễn giải

1. Tiền mặt (COD)   Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng, hoặc thanh toán cho nhân viên bán hàng mua tại cửa hàng
2. Chuyển khoản   Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng, khách hàng vui lòng chuyển khoản về địa chỉ:

  • Tên chủ tài khoản: Tống Thị Thanh Thơm
  • Số tài khoản: 19033983107016